• پکیج طراحی وب سایت موسسات چاپ و تبلیغات

 

 

 

 امکانات و سرویس های پکیج طراحی وب سایت موسسات چاپ و تبلیغات

  امکانات

نسخه پایه

نسخه  برنزی

نسخه  نقره ای

نسخه  طلایی

نسخه سازمانی

سایت زیر مجموعه (39,000,000 ریال)

    

1

تعداد زبان (3,000,000 ریال)

1

1

2

3

نامحدود

قالب گرافیکی رسپانسیو (7,000,000 ریال)

انتخاب از میان قالب ها

انتخاب از میان قالب ها

طراحی اختصاصی

طراحی اختصاصی

طراحی اختصاصی

طراحی منوی گرافیکی

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

3مدل خروجی گالری

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

آمار سایت

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

ماژول مقالات

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

آر اس اس خوان (1,000,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

4مدل خروجی اخبار (5,000,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

ماژول ویدئو کلیپ (3,500,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

نمایش فیلم (2,000,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

ماژول آب و هوا (500,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

ویرایشگر متن حرفه ای

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

تقویم و ساعت (1,000,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

ماژول محصولات (5,000,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

ارسال خبر نامه (2,000,000 ریال )

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

فرم ثبت نام (2,000,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

جستجوگر حرفه ای (1,000,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

جستجوگر گوگل (500,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

ماژول کتابخانه دیجیتال (4,000,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

فرم ساز (9,900,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

ارسال و دریافت پیامک (11,000,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

تنظیم چارت سازمانی (3,000,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

سیستم مناقصه (3,200,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

گزارش گیر (9,000,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

سیستم مزایده (3,200,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

نوبت دهی

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

آزمون آنلاین

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

ماژول دانلود

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

لینک ها

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

ماژول منو و زیرمنو

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

نظر سنجی

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

انجمن

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

نمایش آگهی

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

ارتباط با ما

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

ماژول مقالات

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

 

 پنل مدیریت

 امکانات پنل مدیریت CMS

نسخه پایه

نسخه  برنزی

نسخه  نقره ای

نسخه  طلایی

نسخه سازمانی

مدیریت تصاویر

    Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

مدیریت دانلود

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

مدیریت پوسته

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

اختصاص صفحه شخصی به هر کاربر یا مدیر

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

ماژول وبلاگ با قابلیت کامل مدیریتی

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

مدیریت اعضاء (2,500,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

مدیریت زیرسایت ها

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

مدیریت لینک ها

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

مدیریت منوها

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

مدیریت انجمن (7,000,000 ریال) 

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

مدیریت آگهی(1,000,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

مدیریت آر اس اس (1,000,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

مدیریت ارتباط با ما

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

مدیریت انتقال فایل

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

مدیریت مقالات (4,000,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

مدیریت blog ها (10,000,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

مدیریت پرسش و پاسخ (3,000,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

مدیریت نظر سنجی (1,000,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

مدیریت فایل ها (1,000,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

مدیریت اسکریپ

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

بلیت تعریف مدیران (3,000,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

قابلیت ارسال تیکت (پشتیبانی)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

 

 تکنولوژی و قابلیت ها

 امکانات CMS

نسخه پایه

نسخه  برنزی

نسخه  نقره ای

نسخه  طلایی

نسخه سازمانی

استفاده ازCapcha ریال)

    Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

جملات متحرک

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

قابلیت پرینت صفحات

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

قابلیت اضافه بهFavorit bar

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

صفحه ورودی (intro)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

امکان بررسی و تغییر محتوا

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

قابلیت درج موزیک

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

نقشه سایت

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

دانلود و آپلود بدون نیاز به FTP

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

تنظیمات کنترل پنل

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

بلاک بندی صفحات

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

پشتیبانی از آژاکس

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

خروجیXML

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

دسترسی چندسطحی به سایت

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

ویرایشگر حرفه ای htmlبدون نیاز به دانش کد نویسی

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

اختصاص صفحه شخصی به هر کاربر یا مدیر

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

 

 فروشگاه آنلاین

 امکانات

نسخه پایه

نسخه  برنزی

نسخه  نقره ای

نسخه  طلایی

نسخه سازمانی

سبد خرید : امکان ثبت یا رزرو محصول و دریافت کد پیگیری

    

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

درگاه پرداخت: قابلیت پرداخت مبالغ به صورت آنلاین و آفلاین

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

جستجو : جستجوی محصولات بر اساس پارامترهای مختلف و ترکیبی

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

ارسال پیامک : قابلیت ارسال پیامک به کاربران و مشتریان در هنگام ثبت سفارش یا خرید محصول

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

احراز هویت کاربران : امکان تشخیص سطح دسترسی کاربران برای خرید محصول یا خدمات ویژه

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

تخفیف : امکان تخصیص انواع تخفیف با توجه به میزان خرید مشتری و یا مناسبت ها خاص

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

موجودی انبار : امکان درج موجودی انبار و اطلاعات محصولات

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

ارسال کالا : امکان تعریف انواع روش های ارسال محصول توسط مشتری مانند : پست ، پیک موتوری ، تیپاکس ..

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

رهگیری محصول : پیگیری وضعیت محصول با استفاده از کد رهگیری

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

قابلیت ایجاد گروه محصولی به صورت نامحدود

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

قابلیت درج محصول در گروه ها به صورت نامحدود

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

قابلیت گذاشتن تصویر برای هر مجموعه یا محصول

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

مشاهده کامل سفارشات مشتریان به تفکیک

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

قابلیت درج محصول همراه با تخفیف یا به صورت ویژه

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

قابلیت نمایش برندها (نام های تجاری)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

قابلیت نمایش محصولات مرتبط

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

توانایی تغییر اندازه ی خودکار تصاویر

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

استفاده از سیستم کوپن تخفیف

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

دارای رابط کاربری زیبا، جذاب و کاربردی

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

امکان تنظیم نمایش قیمت های فروشگاه با مالیات یا بدون مالیات

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

امکان دیدن گزارشات فروش و بازدید محصولات

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

قابلیت کش و فشرده سازی برای بالا بردن سرعت لود وب سایت

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

استفاده از تکنولوژی  AJAX

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

داشتن برترین نتایج جستوجو در گوگل

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

امکان محاسبه وزن کالا

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

امکان ایجاد صفحه اضافی همراه با ادیتور HTML

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

امکان پرداخت هنگام تحویل کالا

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

امکان پرداخت نقدی

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

ماژول مدیریت تبلیغات

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

اسلاید شوی حرفه ای

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

سیستم امنیتی برای جلوگیری از ورود افراد مهاجم و بد افزارها

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

نسخه موبایل

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

ماژول فروشگاه آنلاین

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

منوهای متناسب با گروه کالا

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

قابلیت زوم روی تصویر کالا

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

قابلیت ارائه پربیننده ترین ها

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

پکیج فروش ویژه کالا

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

امکان پیشنهاد کالاهای ست شده به خریدار

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

قابلیت اشتراک گذاری

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

قابلیت اعمال تبلیغات بوسیله ماژول تبلیغات

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

قابلیت تعریف سایز، مارک و رنگ کالا

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

نمایش تعداد موجود از هر محصول

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

منطبق بر تکنولوژی Web2

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

چت آنلاین

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

           

 

 امکانات و سرویس های رایگان

 امکانات / سرویس ها

نسخه پایه

نسخه  برنزی

نسخه  نقره ای

نسخه  طلایی

نسخه سازمانی

پشتیبانی فنی وب سایت               (30% مبلغ قرارداد)

    12 ماه

12 ماه

12 ماه

12 ماه

12 ماه

هاست لینوکس برای یک سال

500مگابایت

550,000 ریال

500مگابایت

550,000 ریال

1000 مگابایت

650,000 ریال

2000 مگابایت

800,000 ریال

5000 مگابایت

1,000,000 ریال

یک دامنه ir. برای یک سال (150,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

یک دامنه com. برای یک سال(450,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

افزایش رتبه واژگان کلیدی         (هرواژه دو سیلابی 7,000,000 ریال)

یک واژه دو سیلابی

دو واژه دو سیلابی

سه واژه دو سیلابی

پنج واژه دو سیلابی

ده واژه دو سیلابی

ساخت 5 سرویس وب میل    (500,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

آموزش تخصصی به اپراتور وب سایت (500,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

ثبت وب سایت (بک لینک گذاری ) در وب سایت های مرجع و معتبر تا سقف 10 مورد (500,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

ثبت آگهی در وب سایت های تجاری و اجتماعی تا سقف 10 مورد (500,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

ساخت صفحات اجتماعی برای وب سایت، مانند : فیس بوک، گوگل پلاس و ... تا سقف 5 مورد                                (1,000,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

طراحی گرافیکی 5 اسلایدر مرتبط با زمینه کاری کارفرما                           ( 1,000,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

بارگذاری 5 مقاله مرتبط با زمینه کاری کارفرما(500,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

بارگذاری 5 خبر مرتبط با زمینه کاری کارفرما(500,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

بارگذاری اطلاعات ارسالی از سوی کارفرما، مانند : محصولات ، خدمات و ...  تا سقف 5 مورد (500,000 ریال)

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

Description: C:\Users\Nasle No\Desktop\tik.png

 

قیمت نسخه های طراحی وب سایت موسسات چاپ و تبلیغات

نسخه پایه

نسخه  برنزی

نسخه  نقره ای

نسخه  طلایی

نسخه سازمانی

    9,000,000 ریال

19,000,000 ریال

39,000,000 ریال

79,000,000 ریال

149,000,000 ریال

 

                                                             

 

   امکانات و سرویس های ویژه

امکانات / سرویس ها

                      توضیحات

قیمت

قالب اختصاصی واکنشگرا (رسپانسیو)

طراحی قالب متناسب با سلیقه و خدمات کارفرما بصورت واکنشگرا(رسپانسیو)

با قابلیت نمایش در پلتفرم های گوناگون مانند : موبایل، تبلت ، لپ تاپ و کامپیوتر

7,000,000 ریال

قالب اختصاصی گرافیکی

طراحی قالب متناسب با سلیقه و خدمات کارفرما

3,000,000 ریال

افزایش رتبه واژگان کلیدی

مرتبط با حرفه کارفرما

1.  واژگان تک سیلابی، هر واژه :

10,000,000 ریال

2.  واژگان دو سیلابی، هر واژه :

7,000,000 ریال

3.  واژگان سه سیلابی، هر واژه :

5,000,000 ریال

اتوماسیون اداری :

1. ارتباطات درون سازمانی

2. ارتباطات برون سازمانی

(ارتباط با مشتریان)

در قالب گفتگوی آنلاین و آفلاین

 بدون محدودیت مکانی و زمانی           

 

1. امکان چت میان پرسنل شرکت با یکدیگر برای هماهنگی امور

10,000,000 ریال

2. امکان چت میان پرسنل با مدیریت شرکت برای درخواست مشاوره و تایید

3. امکان نظارت مدیریت شرکت بر حضور پرسنل و نحوه پاسخگویی به مشتریان

4. امکان چت میان مشتریان و نمایندگان با مدیریت و پرسنل شرکت

5.  امکان درخواست پشتیبانی محصولات و خدمات از سوی مشتریان شرکت

6.  قابلیت گروه بندی مانند: دپارتمان فروش، پشتیبانی و ...

7. قابلیت آرشیو تماس های صورت گرفته برای بازبینی و گزارش گیری

 

 


برچسب ها:

تاریخ ثبت: ۱۳۹۴,۰۴,۲۵
بازدید: 8943