• 5 تابع کمتر شناخه شده در php اما بسیار مفید و کاربری

highlight_string()

با استفاده از این تابع کدهای php درهنگام نمایش به صورت highlight شده دیده می شوند و رنگ بندی آن بر اساس syntax highlighter در php می باشد.


srt_word_count()

با استفاده از این تابع می توانید تعداد کلمات جملات نوشته شده را بدست بیاورید.


 

lenevshtien()

زمانی که 2 مقدار از نوع رشته (string) دارید و میخواهید این 2 مقدار را با هم مقایسه کنید بهترین تابع برای اینکار lenevshtien می باشد.

مقدار برگشتی این تابع یک عدد می باشد در صورتی که عدد بدست آمده 0 باشد یعنی 2 مقدار به طور کامل با یکدیگر مطابقت دارند و در صورتی که بزرگتر از 0 باشد این مطابقت کمتر می شود. پس هرچه عدد به 0 نزدیکتر باشد دقت آن بالاتر می رود.(در جستجو های پیشرفته بسیار کاربردی می باشد) به طور مثال شما می توانید در صفحه جستجو سایت خود مانند گوگل گزینه ای به نام "آیا منظور شما ... است؟" را ایجاد کنید.


 

get_defined_var()

این تابع بیشتر در زمان خطایابی استفاده می شود و به وسیله آن می توانید ثابت های تعریف شده در php  یا ثابتهایی که خود کاربر تعریف کرده است مشاهده نمایید.


 

checkdate()

با استفاده از این تابع می توانید تاریخ میلادی را اعتبار سنجی کنید. کافیست مقادیر مشخص شده را وارد کرده پاسخ دریافتی به صورت درست یا غلط می باشد.


 


تاریخ ثبت: ۱۳۹۳,۰۳,۱۷
بازدید: 10408
این مطلب را به اشتراک بگذارید cloob  twitter  stumbleupon  linkedin  Facebook