• عنوان سایت : موسسه فرهنگی میرداماد

  نوع پکیج : آموزشی / سازمانی / سفارشی ( نسخه طلایی )

  امکانات و تکنولوژی ها : امکانات پایه ، چند زبانه php|mysql|javascript|jquery|ajax|html5|css3

  موقعیت جغرافیایی : ایران ، گلستان ، گرگان

  آدرس سایت : www.mirdamad.org

 • عنوان سایت : گروه آموزشی پرنیان مدیا

  نوع پکیج : آموزشی / فروشگاهی ( نسخه طلایی )

  امکانات و تکنولوژی ها : امکانات پایه، اتوماسیون، فروشگاه Single Page ,Responsive ,PHP ,Mysql ,Jquery ,Html

  موقعیت جغرافیایی : ایران ، البرز ، فردیس

  آدرس سایت : www.parnianmedia.com

 • عنوان سایت : مرکز تخصصی فارس ترجمه

  نوع پکیج : مشاغل گوناگون / آموزشی ( نسخه برنزی )

  موقعیت جغرافیایی : ایران ، گلستان ، گرگان

  آدرس سایت :

 • عنوان سایت : مرکز آموزش علمی و کاربردی بازرگانی

  نوع پکیج : آموزشی/ سازمانی ( نسخه برنزی )

  امکانات و تکنولوژی ها : امکانات پایه php|mysql|javascript|jquery|ajax|html5|css3

  موقعیت جغرافیایی : ایران ، گلستان ، گرگان

  آدرس سایت :

 • عنوان سایت : کانون زنان بازرگان استان گلستان

  نوع پکیج : آموزشی/ سازمانی ( نسخه برنزی )

  امکانات و تکنولوژی ها : امکانات پایه php|mysql|javascript|jquery|ajax|html5|css3

  موقعیت جغرافیایی : ایران , گلستان , گرگان

  آدرس سایت :

 • عنوان سایت : موسسه مشاوره روانشناسی تیپ شما

  نوع پکیج : آموزشی ( نسخه نقره ای )

  امکانات و تکنولوژی ها : امکانات پایه php|mysql|javascript|jquery|ajax|html5|css3

  موقعیت جغرافیایی : ایران ، گلستان ، گرگان

  آدرس سایت :

 • عنوان سایت : موسسه آموزشی من جمع

  نوع پکیج : آموزشی / فروشگاهی ( نسخه نقره ای )

  امکانات و تکنولوژی ها : امکانات پایه ، فروشگاه php|mysql|javascript|jquery|ajax|html5|css3

  موقعیت جغرافیایی : ایران ، گلستان ، گرگان

  آدرس سایت : www.manejam.ir

 • عنوان سایت : مجموعه تفریحی و آموزشی گلدونه ها

  نوع پکیج : آموزشی ( نسخه نقره ای )

  امکانات و تکنولوژی ها : امکانات پایه Page,Responsive,PHP,Mysql,Jquery,Html,Css3

  موقعیت جغرافیایی : ایران ، گلستان ، گرگان

  آدرس سایت :

 • عنوان سایت : موسسه آوای طبیعت گلستان

  نوع پکیج : آموزشی / ورزشی ( نسخه نقره ای )

  امکانات و تکنولوژی ها : امکانات پایه PHP,Mysql,Jquery,Html,Css3

  موقعیت جغرافیایی : ایران ، گلستان ، گرگان

  آدرس سایت : www.tabiatgolestan.com