• عنوان سایت : موسسه فرهنگی میرداماد

  نوع پکیج : آموزشی / سازمانی / سفارشی ( نسخه طلایی )

  امکانات و تکنولوژی ها : امکانات پایه ، چند زبانه php|mysql|javascript|jquery|ajax|html5|css3

  موقعیت جغرافیایی : ایران ، گلستان ، گرگان

  آدرس سایت : www.mirdamad.org

 • عنوان سایت : گروه پیشتاز آسمان خاور میانه

  نوع پکیج : شرکتی / سازمانی ( نسخه نقره ای )

  امکانات و تکنولوژی ها : امکانات پایه ، چند زبانه php|mysql|javascript|jquery|ajax|html5|css3

  موقعیت جغرافیایی : ایران ، تهران ، تهران

  آدرس سایت : www.mesvg.ir

 • عنوان سایت : ائتلاف برای آینده صنعت چاپ

  نوع پکیج : چاپ و تبلیغات / خبری / سازمانی ( نسخه پایه )

  امکانات و تکنولوژی ها : امکانات پایه php|mysql|javascript|jquery|ajax|html5|css3

  موقعیت جغرافیایی : ایران ، تهران ، تهران

  آدرس سایت : www.ayandehchap.ir

 • عنوان سایت : اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف

  نوع پکیج : چاپ و تبلیغات / خبری / سازمانی ( نسخه پایه )

  امکانات و تکنولوژی ها : امکانات پایه php|mysql|javascript|jquery|ajax|html5|css3

  موقعیت جغرافیایی : ایران ، تهران ، تهران

  آدرس سایت : www.partiaweb.com/chap

 • عنوان سایت : موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

  نوع پکیج : سازمانی( نسخه نقره ای )

  امکانات و تکنولوژی ها : امکانات پایه php|mysql|javascript|jquery|ajax|html5|css3

  موقعیت جغرافیایی : ایران، مازندران، بابل

  آدرس سایت :

 • عنوان سایت : موسسه خیریه مهرورزان هلال استان گلستان

  نوع پکیج : نهاد های خیریه / سازمانی ( نسخه پایه )

  امکانات و تکنولوژی ها : امکانات پایه ، پرداخت آنلاین php|mysql|javascript|jquery|ajax|html5|css3

  موقعیت جغرافیایی : ایران , گلستان , گرگان

  آدرس سایت :

 • عنوان سایت : کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

  نوع پکیج : همایش / سازمانی ( نسخه برنزی )

  امکانات و تکنولوژی ها : امکانات پایه php|mysql|javascript|jquery|ajax|html5|css3

  موقعیت جغرافیایی : ایران ، گلستان ، گرگان

  آدرس سایت :

 • عنوان سایت : مرکز آموزش علمی و کاربردی بازرگانی

  نوع پکیج : آموزشی/ سازمانی ( نسخه برنزی )

  امکانات و تکنولوژی ها : امکانات پایه php|mysql|javascript|jquery|ajax|html5|css3

  موقعیت جغرافیایی : ایران ، گلستان ، گرگان

  آدرس سایت :

 • عنوان سایت : کانون زنان بازرگان استان گلستان

  نوع پکیج : آموزشی/ سازمانی ( نسخه برنزی )

  امکانات و تکنولوژی ها : امکانات پایه php|mysql|javascript|jquery|ajax|html5|css3

  موقعیت جغرافیایی : ایران , گلستان , گرگان

  آدرس سایت :

 • عنوان سایت : انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران

  نوع پکیج : سازمانی ( نسخه پایه )

  امکانات و تکنولوژی ها : امکانات پایه php|mysql|javascript|jquery|ajax|html5|css3

  موقعیت جغرافیایی : ایران ، گلستان ، گرگان

  آدرس سایت : www.asnbig.ir

 • عنوان سایت : هیئت شطرنج شهرستان گرگان

  نوع پکیج : ورزشی / سازمانی ( نسخه پایه )

  امکانات و تکنولوژی ها : امکانات پایه php|mysql|javascript|jquery|ajax|html5|css3

  موقعیت جغرافیایی : ایران ، گلستان ، گرگان

  آدرس سایت :