• عنوان سایت : اداره بهزیستی شهرستان بابل

  نوع پکیج : نهاد های خیریه (نسخه برنزی)

  امکانات و تکنولوژی ها : امکانات پایه php|mysql|javascript|jquery|ajax|html5|css3

  موقعیت جغرافیایی : ایران ، مازندران، بابل

  آدرس سایت :

 • عنوان سایت : موسسه خیریه مهرورزان هلال استان گلستان

  نوع پکیج : نهاد های خیریه / سازمانی ( نسخه پایه )

  امکانات و تکنولوژی ها : امکانات پایه ، پرداخت آنلاین php|mysql|javascript|jquery|ajax|html5|css3

  موقعیت جغرافیایی : ایران , گلستان , گرگان

  آدرس سایت :

 • عنوان سایت : موسسه خیریه آوای مهر

  نوع پکیج : نهاد های خیریه / سازمانی ( نسخه برنزی )

  امکانات و تکنولوژی ها : امکانات پایه php|mysql|javascript|jquery|ajax|html5|css3

  موقعیت جغرافیایی : ایران ، گلستان ، گرگان

  آدرس سایت :

 • عنوان سایت : موسسه خیریه مهرگان پاک سرشت

  نوع پکیج : نهادهای خیریه ( نسخه پایه )

  امکانات و تکنولوژی ها : امکانات پایه php|mysql|javascript|jquery|ajax|html5|css3

  موقعیت جغرافیایی : ایران ، گلستان ، گرگان

  آدرس سایت :

 • عنوان سایت : بنیاد بیماری های خاص و سرطان گلستان

  نوع پکیج : نهاد های خیریه / سازمانی ( نسخه برنزی )

  امکانات و تکنولوژی ها : امکانات پایه php|mysql|javascript|jquery|ajax|html5|css3

  موقعیت جغرافیایی : ایران ، گلستان ، گرگان

  آدرس سایت :